Üdvözöljük vendégeinket!

2009. december 14., hétfő

Elkészültek a SUSCEPIMUS felvételei!

Szombaton éjjel, 0 óra 15 perckor befejeztük készülő albumunk felvételeit a Pannonhalmi Bazilikában. Először is köszönjük mindazoknak, akik már eddig segítettek bennünket, a San Gerardo Apátságnak, valamint a Pannonhalmi Főapátságnak, ahol befogadó vendégszeretetet és a munkához ideális, nyugodt körülményeket kaptunk vendéglátóinktól. A SUSCEPIMUS bemutatója várhatóan február végén vagy március elején lesz.
Pénteken este hat óra körül érkeztünk meg Pannonhalmára. A szállásaink elfoglalása után vacsora, majd nyolc órától nyilvános főpróba kezdődött. A felvételeket ténylegesen néhány perccel kilenc előtt kezdtük meg a Missa Concertata Credo tételével. 40-50 percenként tartottunk 10 perc szünetet, így dolgoztunk együtt hajnali negyed háromig. Azt hiszem, túlzás nélkül elmondhatom, hogy példaértékű volt nem csak a tanárok, hanem a fiúk odaadása, a munkához való hozzáállása. Közel hét órát kellett talpon tölteni és koncentráltan, nem csak a zenére, a zenei folyamatokra, hanem minden egyes apró zajra és utasításra figyelni hogy a tőlünk telhető legtökéletesebb anyag kerülhessen az albumra. Büszkén mondhatom, hogy mindenki képességeihez mérten, sőt nem egy esetben azon felül állt helyt. Az együttes alig több, mint három hónapja, Zircen látta először a Missa Concertata-t, a Zircen együtt töltött hét után pedig az ősz folyamán három teljes hétvégét szántunk a mű megtanulására, tökéletesítésére. Egy-egy hétvégén 10-12 órát próbáltunk. Leírhatatlan érzés volt látni karmesterként a zenészek arcát, a büszkeséget és örömöt, amikor "számot adhattunk" a megszerzett tudásról. Nagyon élveztem a felvételt és minden egyes előadást, és sokaktól tudom, hogy ezzel nem vagyok, nem voltam egyedül. Amikor végeztünk, jópáran szinte bedőltek az ágyukba a fáradtságtól, a társaság nagyobbik része azonban még sokáig nem tudott elaludni a fáradtság ellenére sem. A lelkesedés nem fáradt el bennünk, éreztük, érezzük, valami nagyon nagyszerűnek lettünk a részei. Leültünk, beszélgettünk, tervezgettünk. Megettük a maradék uzsonnákat, örültünk az együtt töltött időnek. Ezen az éjszakán az egész Collegium Musicum zenélt, énekelt. Először is énekeseink a szólistákkal: Farkas Bencével, Pál Gergővel, Rácz Bélával, Rétfalvi Gergővel, Szabó Balázzsal, Soós Barnabással és Tóth Lorisszal. Nem különben nagyszerű zenekarunkkal, amelyet Takács Hajnalka és Bella Tünde tanárnők irányítanak, a basso continuo-val, amelyet pedig Scheck Ádám tanár úr és Pirnbai Valéria játszottak. A legnehezebb feladat azonban mindezen folyamatok művészi irányítása volt, a continuót, immár hagyományosan, Soós Gábor tanár úr vezette.
Szombat reggel a szoprán énekesek és a zenekar tagjai hazautaztak. Nekünk, többieknek a szombati nyugalom után következett este nyolc órai kezdettel a gregorián- és orgonadarabok felvétele. A címadó "Suscepimus" introitus és a kommúnió tétel rögzítésével viszonylag hamar végeztünk. Ez után a kórus egy kis szabadságot kapott, amíg Soós tanár úr játszotta felvételre a két orgonadarabot, valamint a tanár úrral a graduále tételt. Közel tizenegy óra volt, amikor visszahívtuk az énekeseket, és felvettük az Alleluját és az offertóriumot. Negyed egyre végeztünk. A szólókat Éger Csaba és magam énekeltük. A gregorián tételek végén nagy meglepetésben volt részünk. Dobos László, aki a SUSCEPIMUS album zenei rendezője, és aki sok évtizedes tapasztalatokkal rendelkezik, és igen sok együttest felvett már, azt mondta, hogy ennyire lendületes és szép gregoriánt nemigen hallott, és nagyon megdicsérte a fiúkat. Szavai nagyon jól estek. Mi pedig a legnagyobb elismeréssel szólhatunk a felvétel zenei rendezéséről, igényes és szeretetteljes odafigyeléséről, amit a Collegium Musicum minden tagja megtapasztalhatott a közösen végigdolgozott két este idején. Vasárnap reggel néhány ember kivételével aztán mindenki útra kelt. Öten maradtunk elpakolni holmiainkat, hazahozni az orgonát. A 10 órai konventmise után aztán mi is hazatértünk, fáradtan, örömmel és elégedetten. Reméljük, hamarosan kézben tarthatjuk közös albumunkat, a SUSCEPIMUS-t, és még nagyon sokaknak lesz örömére, tetszésére! És köszönjük az imákat! DEO GRATIAS!

2009. december 8., kedd

Közeledik a "Suscepimus" című albumunk felvétele

Már csak egy próba választ el bennünket a december 11-én, pénteken kezdődő felvételtől. A készülő, "Suscepimus" címet viselő albumunk gondolata nyáron, a brazíliai utazásunk idején fogant. Akkor már legalábbis lélekben készültünk arra, hogy elsőként adjuk elő Carissimi "Missa Concertata"-ját, brazíliai vendéglátóinkban pedig e gyönyörű anyag rögzítésének gondolata buzgó támogatókra talált. Nem véletlen a cím választása: "Befogadtuk". Egyfelől valóban hallható lesz a CD-n a "Suscepimus" gregorián mise-proprium, legkedvesebb allelujánkkal, a "Magnus Dominus"-szal, másfelől utal e cím arra, a leginkább Carissimi nevével jelezhető zenei világra, nyelvezetre, amelyet valóban befogadtunk, magunkénak érzünk, és nem csupán művelünk, hanem szeretünk is. A címben benne van a már bemutatott két oratorio, a Jephte és a Jonas, benne van a második félévre tervezett két oratorio, a Balthasar és az Abraham et Isaac. Benne van mindaz a zenei és egyben érzelmi szín- és forma-gazdagság, amelyet ezek az oratoriok képviselnek, és az oratoriok mentén megszületett mise-ordinárium, a Missa Concertata.
A kórus hősies helytállással készült, három teljes hévégét próbáltunk végig a heti rendszeres próbáinkon túl, volt olyan hétvége, hogy ez sokunknak 10-12 óra munkát jelentett. A hála és a köszönet természetesen akkor jön majd tiszta szívből, ha már sikeresen rögzítettük az anyagot, de annyit már most is mondhatunk: szép, tisztességes munka volt a felkészülés, Isten áldása kísérje a gyümölcsöket is!

2009. november 21., szombat

Közeledik a 3. intenzív hétvége

Hamarosan itt a 3. intenzív hétvége. Remélhetőleg már mindenki túljut az influenzajárványon, leszámítva természetesen azokat, akik el sem fogják kapni. Szokás szerint közzéteszem a proramtervezetet, amelyet a hétfői próbán véglegesítünk.
November 27-én, pénteken a győri Filharmónia meghívására a Capilla Flamenca koncertjén veszünk részt közösen 18.00 órától a BBMK-ban. A Capilla Flamenca zenészei Flandriából származnak. A 15.-16. századi zene különleges hangzását autentikus módon szólaltatják meg. Az együttes elnyerte az Il Filarmonico komoly elismerését, amelyet korában olyan súlyú zenészeknek ítéltek oda, mint például O. Messiaen. Az egyébként 2500 Ftos belépődíjjal meghirdetett koncerten a Collegium Musicum diákjai ingyenesen vehetnek részt. Műsorukon a németalföldi reneszánsz szerzől művei szerepelnek a bibliai Salamon király "Énekek Éneke" szövegére. A koncert után összpróbát tartunk a zenekar részvételével.
Szombaton délután kezdjük a próbákat 14.00 órától a szólistákkal és a hangszeresekkel 16.00 óráig. 16.00 órától 18.00 óráig összkar zenekarral, ugyanígy 19.00 órától 21.00 óráig.
Vasárnap délután 15.00 órától kezdünk mindannyian 18.00 óráig egy szünettel.
reményeim szerint vasárnap estére CD-kész állapotban lesz a Missa Concertata, és az utána következő két hétben már csak az apróbb finomításokon kell majd dolgoznunk.

2009. október 23., péntek

Pogramtervezet a 2. Intenzív Hétvégéhez

Közeledik a második Intenzív Hétvége, a szünet utáni első tanítási napon pedig már rögzítenünk kell annak végleges programját. Az elmúlt hetek próbáin, az őszi szünet kezdetére, eljutottunk a Credo tétel végéhez. Most az intenzív hétvége céljaként a következőket fogalmazhatjuk meg:
1. A Kyrie, Gloria, Credo tételek kitisztítása, tempók, artikulációk rögzítése, szólók és tuttik összeillesztése.
2. A Sanctus és Agnus Dei tételek szólampróbája és összeillesztése
Ezt a célt a következőképpen szeretném elérni: A hétvége első felében csoportokban próbálunk, a következő beosztásban: 1. Basszus-tutti - 2. Tenor-tutti - 3. Alt-Szoprán tutti - 4. Vonósok - 5. Fúvósok - 6. Alt-Szoprán szólisták 7. Basszus-Tenor szólisták
Erre a következő időpont-lehetőségek állnak rendelkezésre: 1. Csütörtök este 19.00 - 21. 00-ig - 2. Péntek este 19.00 - 21.00-ig - 3. Szombaton délelőtt 8.00 - 10.00-ig - 4. Szombaton délelőtt 10.00-12.00-ig - 5. Szombat délután 14.00 - 16.00-ig 6. Szombat délután 16.00 - 18.00-ig
Mivel így eggyel kevesebb időpont van, ezért jó lenne, ha a vonós és a fúvós próbát azonos időpontban tudnánk tartani a szaktanárok jelenlétében.
Szombaton este 19.00 - 21.00-ig közös próbát tartunk a díszteremben, amelyen mindenki részt vesz. Ugyanígy vasárnap délután 15.00 - 18.00-ig mindenki részvételével, majd a közös vesperással zárjuk a programot.
Kérek javaslatokat, hogy a hétfői próbán már röviden tudjuk rögzíteni a végleges óra-beosztást, ill. hogy kinek melyik felkínált időpont a leginkább alkalmas. Az őszi szünet alatt vagy írjatok megjegyzést ehhez a bejegyzéshez, vagy írjatok az aronosb@collegiummusicum.hu címre. Mindenkinek szép őszi-szünetet kívánok! Áron atya

2009. szeptember 17., csütörtök

Ma 7 éves a CM!

Kerek hét esztendővel ezelőtt, a mai napon, szeptember 17-én volt a Collegium Musicum Jaurinense alakuló ülése, nyolc diák részvételével. Nagy utat tettünk meg azóta, jelenleg több, mint nyolcvanan énekelnek és zenélnek a CM keretei között. Érdemeinket most nem soroljuk, inkább hálát adunk az Úristennek az elmúlt hét évért, és hálával gondolunk mindazokra, akik egyengették utainkat, elsősorban Bubnó Tamás tanár úrra, Gáspár- és Tamás atyákra, és mindazokra, akik bármit, vagy éppen nagyon sokat tettek, tesznek értünk! Kedves CM! Isten éltessen sokáig!

2009. szeptember 15., kedd

Giacomo Carissimi

Ahogyan az elmúlt években, így az idén is Carissimi zenéje uralja évadunkat. Az első félévben felvételt készítünk a "Missa Concertata in C" című művéről, a második félévben pedig újra nagyszabású oratórikus előadást tervezünk a Bencés Templomban. Carissimit azonban sajnos még mindig nagyon kevesen ismerik. E néhány mondat, reményeim szerint, annak az embernek a jobb megismerését szolgálja majd mindannyiunknak, akinek a zenéje már olyannyira közel áll hozzánk.
Giacomo Carissimi egy kézműves legfiatalabb gyermekeként a Rómától néhány kilométerre fekvő kisvárosban, Marino-ban született 1605-ben. Április 18-án keresztelték, a születése napját nem ismerjük. 18 éves, amikor Tivoli-ba kerül, ahol két évig énekel a Dóm kórusában, további két évig pedig orgonista. 1628-ban Assisi-be megy, ahol a San Rufino templom karnagya lesz. Alig egy év elteltével azonban visszatér Rómába, és 1629-től élete végéig a Collegium Germanicum et Hungaricum "maestro di cappella"-jaként működik.
A 16. században alapított jezsuita tanintézetek közül az egyik legkorábbi és legtekintélyesebb intézmény volt a Collegium Germanicum et Hungaricum. Kezdetben csak német papokat neveltek itt, de a Collegium tevékenységi köre csakhamar kitágult, és igen gazdag zenei életnek adott teret, ahol állást kaphatott a nagy spanyol karnagy-komponista, Tomás Luis da Victoria is. Carissimi majd fél évszázaddal Victoria után került a Collegium-ba. Zenére tanította a diákokat, irányította a kórust, és gondoskodott a Collegium-hoz tartozó S. Apollinare templom zenei életének szervezéséről is. 1637-ben pappá szentelték. Állásában minden bizonnyal nagyon jól érezhette magát. 1643-ban, Monteverdi halála után felkínálják neki a velencei San Marco karnagyi állását, nem sokkal később Brüsszelbe is hívják, de Carissimi mindkét esetben Róma, és addigi munkája folytatása mellett dönt. 1674. január 12-én halt meg. Szeretett temploma kriptájában temették el, de sírja sajnos a San Apollinare átépítésekor megsemmisült.
Carissimi magas, karcsú termetű, melankóliára hajlamos, az emberekkel mindig barátságos természetű volt, kortársainak visszaemlékezése szerint. 1773-ban amikor feloszlatták a jezsuita rendet, kéziratainak döntő többsége megsemmisült, így műveit jórészt másolatokból ismerjük. 16 oratóriuma, 3 miséje, 100 motettája és közel 150 világi kantátája maradt fenn. Oratóriumainak librettoit valószínűleg maga állította össze a bibliai szövegek segítségével. Hangszerelésükben mindig szerény méretű együttest alkalmaz. Amennyiben Monteverdit tekintjük az opera atyjának, úgy Carissiminek legalább ilyen érdemei vannak az oratórium műfajának megalkotásában. Hatása hosszú évszázadokig meghatározó volt. Händel számos oratóriumának zenei anyaga igen szoros rokonságot mutat Carissimi zenéjével. Sajnálatos, hogy műveinek máig nincsen összkiadása, és nyomtatásban megjelent műveit is olyan régen adták ki utoljára, hogy csak igen nagy nehézségek árán szerezhetőek meg. Reméljük, a Collegium Musicum Jaurinense erőfeszítései és előadásai sokakkal kedveltetik meg Carissimi zenéjét és személyét.

2009. szeptember 13., vasárnap

Fotók a brazíliai útról

A napokban végre megkezdődött a brazíliai fotók válogatása és feltöltése. Mivel óriási anyagról, mintegy 10 000 felvételről van szó, a munka időigényes. Sajnos sok a homályos, vagy egyéb hibák miatt használhatatlan kép, amelyeket ki kell válogatnunk, valamint arra is törekszünk, hogy áttekinthető méretű albumokat hozzunk létre, amelyeket nem lesz unalmas nézegetni. Most, a munka első szakaszában a tiradentes-i képeket tesszük közzé a galériánkban. Hamarosan négy további album megjelenése várható: Utazás - Sao Paulo; Franca; Rio; Portrék

2009. szeptember 6., vasárnap

Az új tanév küszöbén

Kedves Szülők, kedves énekesek és hangszeresek, kedves barátaink!
Megkezdődött az új tanév a Collegium Musicum számára is, és azt hiszem, soha még ilyen gazdag és tartalmas nyarat nem tudhattunk magunk mögött, mint ezt az ideit. A brazíliai utazásunk 15 fellépése mindamellet, hogy óriási élmény volt, a rutin- és tapasztalatszerzés szinte páratlan lehetőségét adta meg együttesünknek. Az idei, augusztus végén megrendezett hagyományos zirci kurzus már e megszerzett rutin boldog birtokosaiként nagyobb lépések megtételére tett képessé bennünket, mint az elmúlt években. A lehetőséget ajándékba kaptuk, és nem győzünk érte eléggé hálásak lenni elsősorban a Jóistennek, aki olyan nagyszerű pártfogókat adott együttesünknek, mint Zsolt atya, aki nélkül brazíliai utazásunk, és mindaz, ami ez útból következik, csak szép álom maradt volna. Az ajándékot, lehetőséget nem szeretnénk eltékozolni.
Az előttünk álló tanév olyan kihívásokat tartogat számunkra, amelyek nagyon komoly előrelépést jelentenek az elmúlt tanévekhez képest. Munkánkat azonban jóval szervezettebben és megtervezettebben kell végeznünk, hogy az eddigi gyakorlatunknak megfelelő heti kb. 90 perces próbákat ne kelljen lényegesen meghosszabbítani. Most, a második héten befejeződnek a meghallgatások, megszületik az új szólambeosztás. A koncert-kórus számára szólampróba-beosztást készítünk a hatékonyabb munka érdekében. Az első félévben három alkalommal szervezünk intenzív hétvégét, hogy a decemberi CD-felvételre kellően fel tudjunk készülni. Az adminisztrációban és e blogban is tervezünk komoly átalakításokat, hamarosan változni fognak címek, számlaszámok, és természetesen a brazíliai képek is néhány nap múlva felkerülnek a blogra. Továbbra is várjuk észrevételeiket/észrevételeiteket, egyelőre még a régi címeken, és várunk szeretettel mindenkit liturgikus szolgálatainkra és koncertjeinkre. Mindenkinek szép új tanévet kívánok! Áron atya

2009. július 13., hétfő

2009. julius 13. - Az indulas

Tegnap delelott megtelt az Apatsag temploma, ahol Szent Benedek atyankat unnepeltuk nagy szamu magyar hivo jelenleteben. Ez a mise volt egyuttal Odon emeritus apat ur gyemantmiseje is, es a mi utolso itteni fellepesunk, legalabbis ezen utazasunk alkalmaval. Paulo apat ur, es az unnepelt Odon apat ur nagy szeretettel koszontottek bennunket. A hivek pedig, jeleznem, nem eloszor az ut soran, megrohamoztak bennunket, hogy szeretnenek CD-t venni. Miutan jeleztem, hogy ilyennel mar nem rendelkezunk, Paulo apat ur felajanlotta, hogy o szivesen tamogatja nagyobb osszeggel egy ilyen lemez elkesziteset, nekunk csak a minosegre kell ugyelnunk. Mondanom sem kell, nagyon orultem, orultunk, fokent akkor, amikor ma delelott ez az ajanlat ujabb megerositest nyert.
Most mar ebed utan vagyunk, az osszepakolas is az utolso fazisaba erkezett. Mar csak egy feladat van hatra, epsegben hazaerni. Kerjuk, hogy akik ezt olvassak, imadkozzanak is ertunk, legkozelebb mar otthonrol jelentkezem, ha mar megerkeztunk. Aron

2009. július 12., vasárnap

2009. julius 11. - Sao Paulo :(

A mai nap nagy oromhire, hogy ujra mindenki talpon van. Bar a megfazasok meg ereztetik hatasukat, mar senki sem fekszik, senki sem lazas. Kevesbe volt jo hir, hogy hatalmas tropusi viharra ebredtunk, igy a mai programot torolni kellett, de ahogyan Sandor atya vigasztalt bennunket, a kirandulashoz szerencse kell... Remelem, talan meg eljutunk Itapecerica-ra, bar ez egyre kevesbe valoszinu, ugyanis holnapra is esot jeleznek elore.
A tegnapi koncert, jollehet ketharmadara csokkentett musorral, nagyon jol sikerult. A tobbszolamu darabokat Scheck Adam tanar ur, a gragorianokat Major Laszlo vezenyelte. A fiuk lelkes beszamoloja alapjan hatalmas siker volt. Ambar Zeneakademia ide vagy oda, a legnagyobb sikert a tizenharom ezustpityke aratta...
Nagyon buszke vagyok a fiukra, hogy nelkulem is megcsinaltak a koncertet, megpedig nem is akarhogyan! Holnap Szent Benedek unnepe, az utolso fellepesunk. Este ujra jelentkezem. Aron

2009. július 11., szombat

2009. julius 10. - Tatui

Mivel ma reggelre sajnos en is belazasodtam, ebed utan nelkulem indult el a tarsasag Tatui-ba, ahol a Zeneakademia tanarai es novendekei elott adnak hangversenyt, Scheck Adam tanar ur vezenyletevel. A koncert e percekben is tart, ha hazajonnek a fiuk, beszamolok rola. En kozben az Izraelita Korhaz vendegszereretet elvezhetem, Braziliaban ugyanis nem szokas, hogy az orvos hazhoz jojjon. Ilyen intezmenyt meg soha eletemben nem lattam. Hatalmas elegans epulet, pedans tisztasag, gyors, megbizhato ugyintezes... Talan egyszer otthon is lesz ilyen. Hala Istennek en mar jol vagyok, ahogyan a betegeink donto tobbsege is, ma mar csak harman fekudtek. Remelem, hogy nelkulem is szep koncertet adnak a fiuk, varom erkezesuket. Holnap ujra jelentkezem: Aron

2009. július 9., csütörtök

2009. julius 9. - Sao Paulo

Kedden reggel, egy kisse meghosszabbitva rio-i tartozkodasunkat, vegul utra keltunk. Az eredeti tervektol elteroen nem Campos-ba, hanem ujra Sao Paulo-ba. Ennek oka az volt, hogy jonehanyan megfaztak, nehanyan lazzal is kuzdottek, az itteni tel ugyanis rendkivul szokatlan az europai ember szamara. A hazakban nincsen futes, es Rio-ban nagyon nagy volt a paratartalom, igy a "fazas" erzese is sokkal erosebb volt, mint otthon. Campos Brazilia leghidegebb resze, itt 10 C koruli homersekletre lehetett volna szamitani, ami onmagaban nem lett volna gond, de amikor kiderult, hogy a szallason is annyi van, mert hogy ott sincs futes, inkabb elalltunk a tervtol. Erdekes, hogy inkabb az idosebbeket tizedeli a koor, fokent a kiseroket es a 12. evfolyamosokat.
Rioban az utolso napon kituno strandidonk volt, amit vegig az oceanparton, uszassal, jatekkal toltottunk. A keddi nap rettenetes volt. Ugy terveztuk, hogy 14.00-ra Sao Pauloba erunk, es ott lesz az ebed. A buszunk azonban a varos hataraban olyan dugoba keveredett, hogy csak este 19.00-ra etrunk be az apatsagba, immaron vacsorara. Kozben azonban rengeteg szocialis tapasztalattal lehettunk gazdagabbak, megnezhettunk kozelrol nehany favela-t, ami nem mindennnapos elmeny egy europai ember szamara.
Tegnap, szerdan, pihenonapunk volt, delelott aludtunk, regeneralodtunk, delutan megneztuk a kigyointezetet es a hires SP sportarenat. Megerinthettuk a vallfat, amelyen Ronaldino izzadt meze szokott logni :)
Ma, csutortok delelott ismet pihenes, holnap ugyanis ket koncert lesz, es jo lenne, ha addigra mindannyian talpon lennenk. Delutan megnezzuk Sao Paulo belvarosat, holnap pedig del korul indulunk Tatui-ba, ahol, mind mondtam, ket koncertunk lesz. Szombaton Itapecerica van tervbe veve, de errol majd kesobb. Amint lehet ujra jelenetkezem: Aron

2009. július 8., szerda

Híradás a riói bencés diákoknak adott koncertről


A rio de janeiro-i Colégio São Bento diákjainak adott műsorról készitett az ottani iskolatévé egy hiradást. Ez látható az alábbi klippen:


2009. július 6., hétfő

2009. julius 5. - Rio de Janeiro

Negyedik napunk Rioban. Ket misen enekeltunk, mindketto nagyon jol sikerult. A lido-n mero veletlensegbol osszetalalkoztunk Nemeth Maurus atyaval, aki aztan eljott az esti fellepesunkre. Szombaton pihenonapunk volt, penteken azonban harom koncertet adtunk, tobbek kozott a rioi bences diakoknak. Haat, nem voltak olyan jol neveltek, mint a mieink...
Egyebkent altalaban tovabbra is nagy szeretettel fogadnak bennunket, es nagy figyelemmel a koncertjeinket. A tizenegyedik nap vegen tizenket fellepesen vagyunk tul, most nehany lazabb nap kovetkezik.
Nehanyan megfazassal kuzdenek, az ejszakai hidegek futes nelkul szamunkra igen szokatlanok.
Remelem, a pihenonapok meghozzak jotekony hatasukat. Amint lehet, ujra irok:
Aron

2009. július 1., szerda

2009. julius 1. - Tiradentes

Vasarnap este Ribeirao Pretoban vegul nem az ersek, hanem a szekesegyhaz plebanosa misezett. Ez mar sokkal inkabb hasonlitott Europara. Gitarok, nagy teatralitas, a hivek dunnyogtek egy-ket ismeros dallamot. A szeretetteljes fogadtatasunk azert itt sem maradt el, fokent a mise utani koncertunk utan fogadhattuk a lelkes gratulaciokat. Csodalatos volt az akusztika, nagyon jol szolt minden.
Hetfon delelott elindultunk szeminariumi szallasunkrol Minas Gerais allamba. Ez az allam sokkal szegenyebb, mint Sao Paulo. Valaha a leggazdagabb volt, majd amikor a banyak kimerultek hirtelen elszegenyedett. Ez azonban azzal az elonnyel is jart, hogy megmaradtak a regi epuletek, amiket most rendbehoztak, es nagy turistalatvanyossagot csinaltak belole. szallasunk egy negycsillagos hotelben van, es az etkezesek sem lettek kisebbek, mint eddig.
Hetfon delelott megalltunk egy plazaban, ahova vegre megerkezett Lorisz csomagja 50 euro karteritessel. Mehanyan kifejezetten sajnaltak, hogy az o csomagjuk nem veszett el...
Tegnap este Kiralyszentjanoson volt koncertunk a nemzeti szinhazban, telthazzal. Ez a varos volt eddig a legkulturaltabb, ma este itt, Tiradentesben adunk koncertet. Tiradentes (foghuzo) igazaban egy skanzen-varos, ahol megoriztek az eredeti allapotokat. Itt talaltunk eloszor mukodo orgonat, de hangja minden eddigi orgonahianyert karpototlt bennunket.
Hala az Urnak, tovabbra is mindenki jol van, a hangulat is nagyon jo. Amint lehet, ujra irok. Aron

2009. június 28., vasárnap

2009. junius 28. - Franca

Szombaton koradelutan, mintegy hat ora buszozas utan megerkeztunk Franca-ba. Szallasunk a helyi szeminariumban van, amely a varoson kivul, egy elegge csendes helyen epult. Szombaton este ket koncertunk volt a helyi nemzeti szinhazban, amely felszereltseget tekintve egy nagy falusi muvhazhoz volt hasonlithato. Esett eppen az eso, nehany csepp rank is jutott a szinpadon. Az elso koncert utan egy kisse hosszunak talaltuk a musort, igy a masodikon roviditettunk. A masodik koncert utan azonban a kozonseg, akirol addig nem tudtuk eldonteni, hogy azert tapsolnak-e felallva, mert mar menni szeretnenek, vagy mert annyira tetszik nekik, miutan kimentunk a szinpadrol es elkezdtunk levetkozni, nem akart elmenni, ugy jottek be utanunk a szervezok, hogy azonnal oltozzunk vissza, mert meg hallni szeretnenek bennunket. Visszamentunk. A koncert utan azt mondtak, hogy masnap utanunk jonnek a kovetkezo varosba is, annyira tetszett nekik.
Este olyan meretu lakoman voltunk, amekkorat eddig el sem tudtam volna kepzelni. Ma, vasarnap, egy ugyanakkora ebedet kellett nagy nehezen elfogyasztanunk. Szavakat is nehez talalni arra, mennyire jol tartanak, es mennyire szeretettel fogadnak bennunket.
Delelott 9 orakor enekeltunk egy kulvarosi plebania misejen nehany tetelt Franca legszegenyebb negyedeben. Leirhatatlan elmeny volt. A templom nagyon szegenyes, nyers aljbeton, olcso padloszonyeg a szentelyben, viszont tele emberrel, minden korbol, mindenfele borszinnel es minden tarsadalmi osztalybol. Gyonyoruen enekeltek! Megrendito volt. Mit ne mondjak, nem egy kanonjogasznak valo hely, a lelkesedesuk es a komolysaguk azonban peldaerteku. A mise utan az utcan elozene es tanc, amit a szegenynegyed tizeneves fiataljai prezentaltak, es igencsak lelkesek voltak, amikor kis invitalas utan a mieink is csatlakoztak hozzajuk.
Mindenki jol van, Pala csomagja is megerkezett, a Lorisze allitolag meg ma megjon. Ma este Ribeirao Preto-ban enekelunk erseki misen. Amint tudok, ujra jelentkezem. Aron

2009. június 27., szombat

junius 26. megerkeztunk!

Orommel irhatom, hogy ma delelott, a helyi ido szerint 10 orara mindannyian, leszamitva ket koffert, szerencsesen megerkeztunk! Ebed utan rovid beenekles, majd nyilvanos foproba, korusruhaban, a magyar konzul megtisztelo jelenleteben, de ami fontosabb, hallhattuk e remek rendezvenyen a favelado-zenekart, Zsolt atya meltan nagy buszkeseget! Ezek a gyerekek nehany eve meg hangszereik nevet sem ismertek, es most nagy gyakorlatrol es peldaado egymasrafigyelesrol tettek mindannyiunknak tanubizonysagot.
A mi fiaink is nagyon jo formaban kezdtek meg a szerepleseket a mai napon. A legnehezebb kihivas azonban holnap lesz Francaban, ket szinhazi fellepessel. Szep es gazdag nap volt a mai, most meg uszunk egyet, aztan meg irany, ami most kulonosen is rankfer, a pihenes. Szegeny Lorisz es Pala csomagjat pedig nagy erokkel keresik, telefonaltak, hogy a Palae mar megvan, holnap remelhetoleg utanunk hozzak. Loriszerol meg nincs hir, de remeljuk a legjobbakat! Amint tudok, ujra jelentkezem. Aron

2009. június 23., kedd

Braziliai ut tervezett helyszinei

A braziliai program állomáspontjainak földrajzi elhelyezkedése az alábbi linken látható: Collegium Musicum Braziliában
A Sao Paulo és Rio de Janeiro helyjelölői a pontos helyszint mutatják, ahol a kórus tartózkodni fog.

2009. április 25., szombat

Júliusi tél, avagy szempontok a ruhapakolás tervezéséhez

Az alábbiakban szeretném közzétenni Zsolt atya legutóbbi levelének részletét:
"Ami a ruhákat illeti, érdemes nem elfelejteni, hogy itt a július téli
hónap. Már sokan érkeztek Európából és fáztak, meglepődtek hogy néha a
"trópusokon" milyen hideg van. Okvetlenül kell pulóvert és meleg
ruhát hozni; már csak azért is, mivel körutunkon sokszor leszünk ezer
méternél magasabb helyen, sőt két nap majdnem kétezer méteres magasságban
leszünk. A hőmérséklet (pozitív) tíz fok alá is szállhat. A tengerparton
aztán jó hazai nyári hőséggel is találkozhatunk."

2009. április 24., péntek

Meghallgatások a 2009/2010-es tanévre

A Collegium Musicum Jaurinense koncert-kórusában (I. Kórus) jelenleg kilenc 12. évfolyamos diák énekel. Ez a 36 tagú koncert-kórus méreteit tekintve is igen jelentős szám, nem beszélve arról, hogy az alt-tenor-basszus szólam 24 énekesét tekintetbe véve, akik külön csoportot alkotnak, ez a szám több, mint a létszám harmada. A tanév végeztével mindenképpen esedékes távozásukkal komoly átszervezés kezdődik, hiszen egy igen kiválló, gyakorlott évfolyamról lévén szó, utánpótlásuk komoly körültekintést igényel. Az I. Kórus továbbra is fiú-kórus marad. A létszámok az alapításkor kitűzött tervek szerint: 12 szoprán, 6 alt, 9 tenor, 9 basszus. A szoprán szólam felállítását csak a következő tanév kezdetén kezdhetjük, hiszen a beérkező 7. osztályból is várjuk az utánpótlást. Az alt-tenor-basszus szólamokat azonban már ebben a tanévben össze kell állítanunk, hogy a szokásos nyári zirci kurzuson már az újak is részt tudjanak venni. A II. Kórus fiú-énekeseinek meghallgatása már megtörtént. Az I. Kórus szopránjainak meghallgatása folyamatban van, mert lehetséges, hogy néhányan, a mutálás miatt mélyebb szólamokba kerülnek, vagy pihenő-évet kapnak a II. Kórusban mutálásuk befejezéséig. Ha a meghallgatások első köre lezárult, közzéteszem azok névsorát, akik a második körben mérhetik össze tudásukat a megüresedő helyekért. Végleges eredmény május második felére várható.

2009. április 9., csütörtök

"Bennmaradó hétvége"

Tisztelt Szülők, kedves fiúk! A legutóbbi próbákon már felmerült, hogy szükséges két hétvégét kijelölnünk intenzívebb próbákra, hiszen a brazíliai utazásunk során 10 nyilvános koncertet adunk Sao Paulo állam különböző városaiban, valamint 5 reprezentatív főpapi misén fogunk énekelni. Meghívóink igen komoly összeggel támogatják mindenkinek a kiutazását, hiszen még azok is, akik a repülőjegy árába nem kaptak támogatást, meghívóink vendégszeretetét élvezik a napi háromszori étkezés, a Brazílián belüli utazások, valamint a szállások és az egyéb, egyébként fizetős programok finanszírozásában. Koncertjeink az állam reprezentatív színházaiban és székesegyházaiban lesznek. Mindezek nem csak nagy megtiszteltetés számunkra, hanem egyúttal komoly elvárás is, amelyet vendéglátóink sem mulasztottak el megjegyezni.
Az első időpontnak a húsvét utáni hétvége tűnik alkalmasnak, mivel utána már túlságosan közel a ballagás és az írásbeli érettségik. Ezért kérem, hogy az április 17-19.-i hétvégéjét minden Brazíliába utazó tegye szabaddá. A második időpont előreláthatóan június 20-21. lesz.
Az érettségire készülők megnyugtatására legyen szabad hozzátennem, hogy sok szólampróba lesz, amely egyszerre csak egy szólamot érint, a másik három szabad, így bőven lesz idő és alkalom a tanulásra. A hétvége részletes programját később teszem közzé.

2009. február 22., vasárnap

Az árakról - avagy: Támogatókat keresünk!

Kedves szülők, kedves barátaink!
Az idén június 25. és július 14. között megszervezésre kerülő brazíliai utazásunk óriási lehetőség mind az utazásban résztvevő diákoknak, mind pedig a Collegium Musicum egészének. Ahogyan azt már sokan tudják, meghívóink a repülőjegyek kivételével minden Brazíliában felmerülő költségünket vállalják, így az út valódi árának alig harmadát kell a résztvevőknek befizetniük. Amikor a repülőjegyekre árajánlatot kértünk, még nem láthattuk előre a forint-árfolyam drámai változásait, amely fejenként mintegy 30 000 Ft-tal emelte meg a repülőjegyek kifizetendő árát. Mivel az ár-emelkedét nem tudjuk egy az egyben a szülőkre, a családokra terhelni, akiknek a családi költségvetéséből az őszi ár sem kis áldozat, ezért mintegy 600 000 Ft hiányunk halmozódott fel. Jónéhány nemes felajánlás következtében ez az összeg mára már mérséklődött, de még így is két repülőjegy árával vagyunk adósok. (496 000 Ft) Tisztelettel kérem, hogy aki teheti, segítse vállalkozásunkat, hogy élni tudjunk egy olyan lehetőséggel, amely sokunknak egyszeri, de mindenképpen ritka alkalom egy ekkora utazásra, tapasztalatszerzésre.
Áron atya

2009. február 11., szerda

Újabb információ a STORNO-ról

Tegnap, február 10-én kötöttem meg az AST irodával az utazási szerződést. Ennek értelmében az út lemondása esetén 45 000 Ft levonásával a repülőjegy árát az iroda visszatéríti. Ez esetben pedig a STORNO-biztosítás megkötése értelmét veszíti. Ez úton is kérem a tisztelt szülőket, hogy akik az aláírt szándék-nyilatkozatot még nem adták le, sürgősen tegyék meg, mert csak azoknak a diákoknak a jegyét tudjuk kifizetni, akiknek a szülei írásban nyilatkoztak. A késlekedés pedig további dráguláshoz vezethet.

2009. február 7., szombat

Információ a STORNO-biztosításról

A február 6-án keltezett körlevélben leírtakhoz képest az alábbiakban tudom pontosítani az ún. "storno"-biztosítást:
A biztosítás feltételei egyeznek a levélben leírtakkal, azaz a biztosító abban az esetben, ha valaki súlyos betegség vagy baleset miatt nem tud utazni, és erről megfelelő orvosi igazolással rendelkezik, 20% önrész levonásával megtéríti a repülőjegy árát.
És amit nem tudtam még pontosan leírni: a biztosítás ára a repülőjegy árának 5%-a, azaz 12 400 Ft.
Kérem, mihamarabb jelezze, aki igénybe kívánja venni!

2009. február 5., csütörtök

Bankszámlaszám a brazíliai úthoz

Ahogyan a legtöbbekkel megbeszéltem, íme a bankszámla-számom, ahová az utazás költségeit kérem átutalni. A számla a "civil" nevemen, Kelemen Gábor Imre néven fut.
CIB 11101208-74621240-33000006

2009. január 14., szerda

Tanáraink - Soós Gábor orgonaművész - tanár

Soós Gábor a győri Czuczor Gergely Bencés Gimnáziumban érettségizett 1998-ban. Zenei tanulmányait a gimnáziummal párhuzamosan folytatta a Richter János Zeneművészeti Szakközépiskolában (Győr), Alföldy-Boruss Csillánál orgona szakos növendékként. 1999-től a budapesti Liszt Ferenc Zeneakadémia hallgatója, tanárai Lehotka Gábor, Ruppert István és Pálúr János voltak. 2002-ben Soós Gábor képviselte a budapesti Zeneakadémiát a prágai Bach-fesztiválon, melyre a "Visegrádi Négyek" rendezésében került sor.
Hangversenyeket adott többek között Ausztriában, Csehországban, Hollandiában, Magyarországon, Németországban, Spanyolországban Szlovákiában. 2004 őszétől az amszterdami Sweelinck Zeneakadémián (Conservatorium van Amsterdam) folytatott orgona ill. régizenei tanulmányokat, orgona tanára Prof. Pieter van Dijk.
Több külföldi mesterkurzus aktív résztvevője volt, többek között Gárdonyi Zsolt, Koloss István, Dick Koomans ("Sweelinck and the organ") Felix Friedrich ("Organ works of Johann Ludwig Krebs") Francesco di Lernia ("Musical exchange between Flanders and Italy") Gustav Leonhardt ("Sweelinck and the English virginalists") Jacques van Oortmerssen ("Organ works of J.S. Bach") Ludger Lohmann (D. Buxtehude, Bach) Menno van Delft (virginal music) Ton Koopman ("Buxtehude organ and harpsichord works" , "Händel Organ concertos") Edoardo Bellotti (G. Frescobaldi, improvizáció) irányításával.
Soós Gábor a 2005-ben megrendezett hollandiai Govert van Wijn orgonaversenyen (Maassluis-Groote Kerk / R. Garrels orgona, 1732) első díjat nyert.
2006-ban szerzett orgonaművész, -tanári diplomát a budapesti Zeneakadémián. Másoddiplomáját három éves hollandiai tanulmányok után 2007-ben szerezte Amszterdamban (Conservatorium van Amsterdam).
A 2007-ben Alkmaarban (NL) megrendezett VII. Nemzetközi Schnitger Orgonaversenyen az előkelő 3. helyezést érte el. A versenyen huszonegy országból negyvenhét versenyző indult, és a döntőt három forduló előzte meg.
Soós Gábor 2007 óta a győri Szent Imre r. k. plébániatemplom orgonistája, a Richter János Zeneművészeti Szakközépiskola ill. a győri Kántorképző orgona tanára. 2007 óta rendszeresen koncertezik a Czuczor Gergely Bencés Gimnázium Collegium Musicum Jaurinense kórusával.

2009. január 5., hétfő

Urunk megkeresztelkedésének vesperásáról

Ez a zsolozsma számos, a bizánci liturgiából vett szöveget tartalmaz. A Trentói Zsinat előtt Epiphania nyolcadában volt a helye, a lutheri reformáció adopcionista nézetei miatt azonban a Trentó Zsinat után mellőzik a liturgikus könyvekből, és inkább a napkeleti bölcsek hódolatát hangsúlyozzák, akik a gyermek Jézust is már Istenként imádták. Az officium számos tétele a II. Vatikáni Zsinatot követően helyet kap a "Liturgia Horarum" zsolozsmáskönyvben. Az ünnep jelen formájában új, a II. Vatikáni Zsinatot követő liturgikus reform keretében kerül bevezetésre, így ezek a szövegek nincsenek benne az általunk használt Antiphonale Monasticum-ban. Az általunk énekelt vesperás szövegei a kuriális zsolozsma 14. századi subiaco-i szerkesztésében, melki közvetítéssel, az 1506-os Tolnai-Breviárium-ból valók. Dallamai, kottás magyarországi monasztikus forrás híján, a magyar ferences antiphonáléból.

2009. január 1., csütörtök

A zenekar

A tanév első félévében két olyan darabot is próbáltunk, amelyben hangszerek is megszólaltak. Talán az is feltűnt, hogy a vonósokhoz egy tanárnő, Kontor Kamilla hegedűművész társult. A CM zenekarának gondolata már jó egy évvel ezelőtt felvetődött, de itt a materiális körülmények megteremtése jóval bonyolultabb, mint az énekkar esetében. A téli szünet első napjaiban részletes megbeszélést tartottam a tanárnővel arról a kérdésről, hogy hogyan tudna a zenekar magja, egy 10 fős együttes felállni. Majd egy évvel ezelőtt érkezett meg Drezdából a Jehmlich Orgelbau egyik igen kiváló darabja, egy kontinuó-orgona. ez a hangszer jelenleg a templomban áll. Hamarosan, várhatóan február végére készül el egy kisebb, másfél regiszteres, kb. 30 kg tömegű, könnyen mozgatható gyakorlóorgona, amelyet a dísztermi próbákon is használhatnánk, valamint a házon kívüli koncertekre is magunkkal vihetnénk. A zenekar alakulásához azonban komoly gondot jelent, hogy az iskolában senki sem tanul brácsázni. Ezt a problémát úgy gondoltuk áthidalni, hogy a brácsa-szólamot tenor-furulyákkal helyettesítenénk. Így az alakuló zenekarhoz egylőre négy hangszeres diák kerestetik, két vállalkozó, aki már több éves furulya-tanulmányokat tudhat maga mögött, és szaktanár segítségével megtanul tenor-furulyázni, illetve két hegedűsre is szükségünk van, akiknek a jelentkezésére szintén feltétlenül számítunk. Remélem, a második félév indulásával a zenekari próbák is rendszeresen megindulhatnak.